sv

Bilden du har i huvudet, känslan för hästen och din professionella erfarenhet är alla mycket viktiga

The Norwegian farrier Aksel Vibe shoeing a horse

Aksel Vibe (1974) kommer från en liten dal i Norge. I den här något avlägsna delen växte han upp med hästar. Han började hjälpa sin farbror med hovslageriet när han var runt 13 år och började hovslagarskolan när han var 18 år. Efter det blev han lärling hos Magne Delebekk på veterinärhögskolan fram till 1996.

The Norwegian farrier Aksel Vibe, shoeing location

I sitt sökande efter erfarenhet och kunskap, reste han runt i Sverige och Danmark fram till år 2000, när han startade sin egen verksamhet med skoning av dressyr- och hopphästar.
Under följande år hade han flertalet lärlingar och anställda. Efter att ha flyttat till en annan del av Norge tillsammans med Julia, också hon hovslagare, bestämde sig Aksel för att för tillfället driva sin verksamhet utan anställda och lärlingar.

The Norwegian farrier Aksel Vibe forging a shoe

Aksel har ett enormt driv att pusha sig själv att bli bättre på det han gör. Att ta examen i det engelska AWF är ett av resultaten i hans ändlösa drift att förbättra sig.
Vid sidan av sin egen verksamhet är Aksel delägare i en veterinär/hovslagarverksamhet. Att hålla clinics och ge föreläsningar blir en allt större del av hans dagliga arbete. Allt från att föreläsa för veterinärer till att lära ut enklare smide till lärlingar och hålla föreläsningar på ridskolor för att utbilda ryttarna hur viktigt god hovvård är.

The Norwegian farrier Aksel Vibe shoeing a horse in a stable

Vibe började med att sko hopp- och dressyrhästar och har alltmer gått över till avhjälpande skoning. Han skor sina hästar med målet att förlänga deras prestationsperiod, genom att försöka hålla dem i optimal kondition. ” Normalt är hästar i sin bästa prestationsperiod mellan 7 till 14 års ålder. Mitt arbete är att förlänga det till mellan 7 och 18 års ålder”. Förlängd prestationsperiod är bra för hästen samtidigt som det gynnar ägaren.

The Norwegian farrier Aksel Vibe's tool cart

”I själva verket skor jag hästen, inte bara hovarna”. Aksel förklarar att en god insikt i träningsförhållandena är avgörande för hur han gör. Till exempel, om du förstår underlaget kan du förebygga vissa skador.
Vibe håller ett register över sina mest komplicerade fall i sin IPad. ” Bilden du har i huvudet, känslan för hästen och din professionella erfarenhet är alla mycket viktiga.” Om förhållandena förändras måste hästens skoplan revideras. Som till exempel när en häst byter ägare, måste hastens situation revideras. Inte bara för förändringarna i omgivningen utan också för att den nya ägaren kan vara annorlunda i karaktär, ridstil och vikt. Aksel har skott några norska paraolympiska hästar. ” Det blir ytterligare en dimension av mitt arbete att ta hänsyn till, där ryttarna ställs inför andra utmaningar.”

Om du förstår underlaget kan du förebygga skador

”De senaste åren har jag lärt mig att underlaget är mycket viktigt för hästen. Att lära mer och ta i beaktande de olika underlagens påverkan på hästen, har blivit en viktig faktor i beslutet i hur jag skor hästen.” Aksel har just tillbringat hela kvällen med en tillverkare av underlag för hästar, där de diskuterat olika typer av material, fiber, partikelstorlek och hur dessa påverkar en hästs rörelser.

Du kan aldrig få för mycket kunskap eller kompetens

Vi pratar med en man som känner att han bara är halvvägs i sin karriär. Han strävar oupphörligen efter att förbättra sin skicklighet, att delta i tävlingar håller honom alert och han lär sig mycket. Aksel lever för personlig utveckling och tillväxt. ” Du kan aldrig får för mycket kunskap eller kompetens. Ta det till dig och du kan bli vad du vill!”
Varför! Aksel vill inspirera andra och sätta exempel. Han kommer från en liten by men det har aldrig hindrat honom att uppnå det han vill. Han vill hjälpa sina kollegor att bli medvetna om sin kapacitet och göra sitt jobb ännu bättre. Att få dem att nå sin fulla kapacitet.

Av vilken anledning? För hästarna- de är nummer ett.
”En dag när man arbetar med hästar är alltid en bra dag.”

The Norwegian farrier Aksel Vibe's at location

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to