sv
Two riders in a forrest

Många hästar är lämpliga för hobbyridning

Hobbyridning är en ridform som omfattar många former av ridning för personligt välmående, utan något inslag av tävling. Det kallas "hacking" på engelska och i delar av östra USA och Kanada. I USA, speciellt i den amerikanska västern, används officiellt termen Trail riding för att beskriva hobbyridning. Många hästar är lämpliga för hobbyridning inklusive hästar av okänd härstamning och andra djur av bra form.

Träningsunderlag

Många olika typer av underlag, mycket varierande

Uppstallningsplats/ daglig vistelse

Dessa hästar lever under många olika typer av förhållande, inomhus som utomhus.

Skoplats

Överallt

Råd

Vid skoning måste hovslagaren vara beredd på allt. Ett frågeformulär med frågor och svar om hästens vardag kan hjälpa till vid val hur göra vid skoning. Till exempel om en häst tillbringar delar av en dag i lera rekommenderas tajtare skoning för att förebygga tappskor.

Tips

Eftersom hobbyridning är en väldigt generell och brett praktiserande typ av hästaktivitet har många hästägare lite kunskap om hur en inkorrekt skoning påverkar hästen. Hovslagaren måste göra dem medvetna om detta, beskriva sitt arbete och påverkan på hästens hälsa samt ge dem råd om hur bäst ta hand om hästens hovar. För ett gott resultat är kommunikationen med ägaren avgörande. Det är bra att planera nästa skoning i förväg, företrädesvis direkt efter avslutad skoning.

Visa våra Hobbyridningprodukter
A group of riders in the snow

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to