sv

Leds i huvudlag

Showmanship är något som ses på många hästshower. Tävlingsklassen kan också kallas "Fitting and Showmanship", "Showmanship In-Hand", "Showmanship at Halter" eller "Halter Showmanship". Det involverar en person på marken som leder en häst i grimma eller träns, i en serie av olika manövrar som kallas mönster. Hästen själv bedöms inte i denna tävlingsklassen. Det är utställaren som bedöms i hur väl han eller hon visar upp hästen till sin bästa fördel, med extrapoäng för iordningsställande och presentation av både häst och utställare.

Träningsunderlag

Sand

Uppstallningsplats/ daglig vistelse

Box, paddock

Karakteristiskt för hästen

Utställningar är renodlade avelsshower för hästar, där de bedöms för sitt utseende, stående eller i rörelse. Det finns därför inga specika karaktärsdrag för hästar i denna disciplin förutom de specifika funktionerna för Westernhästarna (Quarters).

Hästens beteende

Som ett resultat av deras genetiska anlag är dessa hästar ofta välbalanserade och enkla att sko.

Skoplats

Vanliga skoplatser

Visa våra Showmanshipprodukter
A Horse showmanship contest

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to