sv

En hästsko med en god profil rekommenderas

Mounted games är en gren i hästsporten där människor i olika åldrar, på hästar upp till 152 cm, tävlar i ett högt tempo. De behöver ha en hög grad av atletisk förmåga, goda ridkunskaper, koordination, beslutsamhet, uthållighet och tävlingsinstinkt samtidigt som det krävs samarbetsförmåga och vilja att hjälpa andra.

Träningsunderlag

Gräs

Uppstallningsplats/ daglig vistelse

Paddock, hage, box

Karakteristiskt för hästen

Små lättmanöverbara ridhästar och ponnier används i sporten. En gymkhanahäst måste vara snabb och ha starka nerver.

Hästens beteende

För den här sporten krävs inga speciella raser men hästarna karakteriseras av sitt balanserade temperament.

Skoplats

Gymkhanahästar kan skos på normal skoplatser.

Råd

Eftersom gymkhanahästarna rids snabbt med många förändringar i riktning, får skon inte vara för vid eller för lång, för att minska risken för skada och förebygga att skon trampas av. Det rekommenderas att använda en sko med en bra profil som ex St. Croix Eventer, St. Croix Advantage eller St. Croix Polo shoe.

Visa våra Mounted gamesprodukter

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to