sv
A herd of Icelandic horses

Komfort och uthållighet

Islandshästridning är den traditionella stilen av ridning på Island, strakt förknippad med islandshästen. Basen är den långa traditionen av att rida för att transportera sig. På en ö med lite skog var tillverkning och användning av vagnar och slädar inte praktiskt genomförbar. Därför var hästarna tvungna att ridas långa sträckor och stilen formades för att ge komfort och uthållighet. Islandshästen är känd för sin pass såväl som sin mjuka gångart som kallas tölt och hästen kan utföra gångarter i olika tempo från skritt till snabb galopp. Dessa gångarter värderas högt. Gångartstävlingar utförs både för fyr- och femgångare. Kvaliteten, formen och tempot bedöms. Hästar som presterar bra på sådana tävlingar, speciellt i femgång, är högt skattade och är eftertraktade som avelsdjur.

Träningsunderlag

Fast underlag på oval bana.

Uppstallningsplats/ daglig vistelse

Paddock och hage

Karakteristiskt för hästen

Islandshästen är en liten ridhäst med en kraftig kropp, passande för hobbyridning och sport.

Hästens beteende

Islandshästens karaktär gör att den är sköter sig väl vid skoning.

Skoplats

Islandshästar kan skos på de vanliga platserna

Råd

När man skor en islandshäst måste man ta hänsyn till de nationella och internationella regler som finns. Dessa regler omfattar hur breda och tjocka skorna får vara, längden på hovvägen samt skillnaden mellan fram- och bakskor avseende tjocklek, vidd och storlek. Reglerna sätts av FEIF (internationella avelsregler) men reglerna vid tävling kan skilja sig nationellt och internationellt och behöver klargöras innan skoning.

Visa våra Islandshästridningprodukter
Two typical Icelandic horses

Please note:

You're about to leave this website.

Yes, take me to